Förändring är möjlig! Vi måste jobba med att förebygga våld och komma till rätta med underliggande skadliga samhällsmönster. Det här är ett långsiktigt arbete som vi måste investera i nu. Samtidigt kan vi minska effekterna av våld genom att helt enkelt ta bort vapnen ur bilden. Därför är det mycket viktigt att illegala och överflödiga vapen förstörs så snabbt som möjligt. Ta kontakt med din regering och förmå den att vidta åtgärder mot våldsvapen genom att introducera Humanium Metal i ditt land.

Använd svenska vapen till Humanium Metal

Dela med dina vänner!

Hoppa till verktygsfältet