Lär dig mer

Medvetenhet är det första steget i handlingsstegen. Du kan börja med att lära dig mer om effekterna av våldsamma vapen på den globala agendan genom att besöka Vapenvåld och de Globala Målen. Det finns massor av relevant och intressant läsning för att lära dig mer om effekterna av våld. Nedan hittar du sidor som vi rekommenderar. Om du har några tips om länkar som du tycker bör vara tillgängliga här, skicka dem till oss!